Elemzési területek

 Jogosan merül fel a kérdés, hogy az élet mely területein használható a grafológia, miben is tud a segítségünkre lenni. Egy - egy elemzés nem szükséges, hogy minden lehetséges területre kitérjen, vagy éppen nem ugyan olyan mélységben.
A különböző elemzési területek más- és más célra adhatnak segítséget:

Átfogó személyiségkép

Amint a nevében is szerepel, a személyiség legszélesebb körét átfogó elemzés. Kevés kivételtől eltekintve az adott személy minden jellemvonásáról informál, az aktuális állapotnak megfelelően. Fontos tudni, hogy mindíg az írás létrejöttének időpontjára érvényes megállapításokat tartalmaz.

Az elemzés öt fő terület köré csoportosul:

mentális képességek
munkamód, energizáltság
érzelmek feldolgozásának módja
önértékelés, önbizalom
társas kapcsolatokhoz való viszonyulás

Gyermekek esetében a 10. életév betöltése előtt javasolt rajzelemzéssel egybekötni a vizsgálatot, későbbi életkorban pedig több, időben eltérő (fél- egy év) írásminta együttes elemzése hozhat kielégítő eredményt.

Megfelelő írásminta esetén elhunyt személyek írása is elemezhető.

Pályaválasztás – Pályabeválás - Pályaalkalmasság

A pályaorientációs grafológia képességvizsgálatokkal, a képességek helyes felmérésével és értékelésével, a személyiség legmélyebb mozgatórugóinak feltárásával a legcélszerűbb munkaterület, szakma vagy továbbtanulási cél bemérését végzi grafológiai eszközökkel.

A vizsgálat célterületei:
Gyermekek esetén pályaorientációs vizsgálat a továbbtanulás irányának kiválasztásában
Pályaválasztási tanácsadás
Pályamódosítás
Életút közepi pályaváltoztatás
Vizsgálható vonások:
érdeklődés, kreativitás, fantázia, mentális képességek,
fejlődési, tanulási, elfogadási készség,
önértékelés, önbecsülés, viszony önmagához,
kommunikációs készség, odafigyelés, szociabilitás,
terhelhetőség, monotónia tűrés, energizáltság
időgazdálkodás, motorikus készségek,
motiváció, érdeklődés
Gyermekek esetén fontos tudni, hogy az elemzés csak a gondviselő írásos meghatalmazása, fiatalkorúak esetében a gondviselő és a vizsgált személy együttes meghatalmazása esetén végezhető el.

Kompetencia vizsgálat

Minden ember más és más érdeklődéssel, képességgel rendelkezik. Ennek folytán élete során más és más területeken tett szert jártasságra, más a problémákhoz, feladatokhoz való hozzáállása.
Ha ön munkáltató, akkor az adott munkafeladatra, munkakörbe a legjobb embert úgy tudja kiválasztani, ha ismeri személyes kompetenciáit új munkatársának. Ha ön munkavállaló, munkát keres, a legjobb munkaterületet úgy tudja megtalálni, ha ismeri saját képességeit, hogy azok mennyire fognak megfelelni egy adott munkakörben.

Ezt hivatott elősegíteni a kompetenciavizsgálat, melynek eredménye egy olyan referencia a vizsgált személyről, amely azt tartalmazza, hogy melyek az adott személy erősségei.

Vizsgálható terültek:

mentális képességek-készség, gondolkodás sebessége
probléma megoldás stratégiája, kreativitás
időgazdálkodás, megbízhatóság, kontrollkészség
terhelhetőség, energizáltság, fizikai és szellemi állóképesség
fejlődési, tanulási készség
szociabilitás, együttműködési képesség
motiváció
Amennyiben szeretne pontosabb információt kapni, kérem nézzen meg egy mintaelemzést.

A vizsgált személy írásos hozzájárulása egyetlen esetben nem szükséges, mégpedig, ha olyan álláshirdetésre jelentkezik, melynek kiírásában szerepel az, hogy kézírását grafológiai vizsgálat alá vetik. A vizsgálat eredményét azonban ebben az esetben is ismertetni kell az érintettel.

Magyarázat:
A vizsgálat nem terjed ki azokra a területekre, amelyek során un. különleges adat keletkezik. Ehhez nem szükséges írásos engedély, elegendő pusztán a ráutaló magatartás (megírta a jelentkezést).

Gyermekrajz elemzés


Amennyiben egyedi igénye nem illeszthető be a fenti területek egyikébe sem, úgy a konzultáció során erre is találunk megoldást.

Elérhetőség

Cselényi Zoltán
okleveles grafológus
2400 Dunaújváros
Liszt Ferenc kert 5 fsz 1
grafologia@csezosoft.hu
06-20 33-59-604

Minden megkeresésre válaszolok